o medu i pčelama...

Med, kao univerzalna božanska tvar može poslužiti kao hrana, lijek, piće, eliksir, pa i sirovina od koje se spravljaju razni kolači i napitci. Trebao bi postati svakodnevna zdrava navika i sastavni dio ljudske svijesti o zdravom životu.

med iz naše ponude...

Medljikovac

Nazivan još i medun ili šumski med, prema svom podrijetlu može biti s bjelogoričnog (hrast, bukva) ili crnogoričnog drveća (jela, smreka, bor). Medna rosa koju najčešće poznajemo kao slatku i ljepljivu tvar na lišću proizvod je lisnih i štitastih uši koje sišući sok s bjelogoričnog i crnogoričnog drveća proizvode slatke kapljice, a pčele ih zatim sakupljaju i spremaju u svoju košnicu. ZZbog posebnih uvjeta ( vlaga, temperatura) koji su potrebni za medenje i stvaranje većeg broja lisnih i štitastih uši ovaj med je izuzetno rijedak pa ga pčelari nazivaju i med 7 godina. Cijenjen u Europi, izuzetno je bogat mineralnim tvarima, preporučuje se slabokrvnima i osobama koje se opravljaju od bolesti.

naši proizvodi...

Bagremov med

Kestenov med

Lipov med

Cvjetni med

Medljikovac

Suho voće u medu

Zlatno saće (med u saću)

Svi naši medovi su hrvatskog porijekla, a kvalitetu su potvrdile brojne osvojene nagrade.